x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Sonntag, 25. Juni 2017 09:02

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Kaladhan0
class 4 Magier
Tânjâ0
class 7 Schurke
Wryn0
class 8 Schamane
Mingshu0
Vátras0
class 9 Hexenmeister
Rodrose0
Qumini0
Hælera0
class 11 Mönch
Wingshu0
class 12 Dämonenjäger
Sahif0
Narissa0

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Raid - EPGP Events Default
1
Ancillula 110 Raidmember class 6 Priester Main 0 0 0
2
Auryna 110 Raidmember class 3 Jäger Main 0 0 0
3
Blackdudu 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
4
Brøx 110 Raidmember class 10 Krieger Main 0 0 0
5
Cellinchen 110 Raidmember class 3 Jäger Main 0 0 0
6
Chabal 110 Raidmember class 10 Krieger Main 0 0 0
7
Dharma 110 Raidmember class 6 Priester Main 0 0 0
8
Feadale 110 Raidmember class 3 Jäger Main 0 0 0
9
Feydrautha 110 Raidmember class 10 Krieger Main 0 0 0
10
Hælera 110 Member class 9 Hexenmeister Main 0 0 0
11
Jansikosek 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
12
Jûdy 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
13
Kaladhan 110 Raidmember class 1 Todesritter Main 0 0 0
14
Liadry 110 Raidmember class 5 Paladin Main 0 0 0
15
Mckillroy 110 Raidmember class 5 Paladin Main 0 0 0
16
Mingshu 110 Raidmember class 8 Schamane Main 0 0 0
17
Narissa 110 Raidmember class 12 Dämonenjäger Main 0 0 0
18
Nionia 110 Raidmember class 6 Priester Main 0 0 0
19
Palagoh 110 Raidmember class 5 Paladin Main 0 0 0
20
Qumini 4 Twink class 9 Hexenmeister Main 0 0 0
21
Rodrose 60 Inaktiv class 9 Hexenmeister Main 0 0 0
22
Sahif 110 Raidmember class 12 Dämonenjäger Main 0 0 0
23
Tanjupanda 110 Raidmember class 10 Krieger Main 0 0 0
24
Tânjâ 110 Raidmember class 4 Magier Main 0 0 0
25
Vátras 110 Raidmember class 8 Schamane Main 0 0 0
26
Wingshu 110 Raidmember class 11 Mönch Main 0 0 0
27
Wryn 110 Raidmember class 7 Schurke Main 0 0 0
28
Wûschu 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
... 28 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.