x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 17. August 2017 08:09

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Kaladhan0
class 3 Jäger
Feadale0
class 6 Priester
Dharma0
class 7 Schurke
Hana0
Wryn0
class 8 Schamane
Vátras0
class 9 Hexenmeister
Hælera0
class 12 Dämonenjäger
Sahif0

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Raid - EPGP Events Default
1
Dharma 110 Raidmember class 6 Priester Main 0 0 0
2
Feadale 110 Raidmember class 3 Jäger Main 0 0 0
3
Feydrautha 110 Raidmember class 10 Krieger Main 0 0 0
4
Hana 102 Raidmember class 7 Schurke Main 0 0 0
5
Hælera 110 Member class 9 Hexenmeister Main 0 0 0
6
Jansikosek 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
7
Jûdy 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
8
Kaladhan 110 Raidmember class 1 Todesritter Main 0 0 0
9
Liadry 110 Raidmember class 5 Paladin Main 0 0 0
10
Palagoh 110 Raidmember class 5 Paladin Main 0 0 0
11
Rawi 110 Raidmember class 5 Paladin Main 0 0 0
12
Sahif 110 Raidmember class 12 Dämonenjäger Main 0 0 0
13
Tanjupanda 110 Raidmember class 10 Krieger Main 0 0 0
14
Vátras 110 Raidmember class 8 Schamane Main 0 0 0
15
Wryn 110 Raidmember class 7 Schurke Main 0 0 0
16
Wûschu 110 Raidmember class 2 Druide Main 0 0 0
... 16 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.